Παραδοσιακής γαστρονομίας

Έφορος Ψυλλάκη Έλια
Συνέφοροι Βαρδάκη ΄Ελια, Μητσοτάκη Σταυρούλα, Μακράκη-Καρέλα Άννα, Σκουλά Μέλπω,  Μανουσάκη Ρέα, Κουράκη Ειρήνη

Κείμενο