Δημοσίων Σχέσεων – Κοσμητείας – Εκδηλώσεων και Εορτών

Έφορος Μυριδάκη Ριρίκα
Συνέφοροι Τζανετή Ρόζα-Μαρία, Μητσοτάκη Σταυρούλα

 

Το τμήμα έχει την ευθύνη για τον συντονισμό των εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στο Λύκειο.