Δικαιωμάτων Γυναίκας και Παιδιού – Iσότητας των φύλων

Έφορος Ψυλλάκη Έλια
Συνέφοροι Βαρδάκη Έλια, Κουράκη Ειρήνη

Κρητικοπούλα, μέλος του Λυκείου των Ελληνίδων Χανίων, δεκαετία 1920