Φιλολογικό και Βιβλιοθήκης

Έφορος Μητσοτάκη Σταυρούλα
Συνέφοροι Στρατιδάκη Στέλλα, Σοφούλη Αγγελική

 

Το Λύκειο Ελληνίδων Χανίων διατηρεί βιβλιοθήκη με εκδόσεις παλιότερες και νεότερες. Οι εκδόσεις αυτές αφορούν σε λαογραφικά- ενδυματολογικά  ζητήματα, μελέτες, λευκώματα, δημοσιεύσεις πεπραγμένων Συνεδρίων, ημερολόγια και περιοδικά.  Περιλαμβάνει επίσης ποικιλία βιβλίων που αφορούν κατά κύριο λόγο στην κρητική παράδοση αλλά και στην ιστορία, μυθιστορήματα  και κάποια ξενόγλωσσα. Το τμήμα διοργανώνει φιλολογικά απογεύματα και παρουσιάσεις βιβλίων που σχετίζονται με τα γ ενδιαφέροντα του Λυκείου.  Τέλος το Λύκειο φιλοδοξεί να εμπλουτίσει ακόμα περισσότερο τη βιβλιοθήκη του και να δημιουργήσει  στο μέλλον  ένα χώρο μελέτης έρευνας και μάθησης.

Σφακιανή των αρχών του 20ου αιώνα