Κοινωνικών δικτύων

Έφορος Μανουσάκη Ρέα
Συνέφοροι Μακράκη-Καρέλα Άννα,  Σκουλά Μέλπω

 

Το Λύκειο Ελληνίδων Χανίων έχει παρουσία στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως Facebook και Instagram. Μέσα από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης τα μέλη αλλά και οι φίλοι του Λυκείου  ενημερώνονται άμεσα για τις δράσεις και το έργο του Λυκείου καθώς επίσης μπορούν να επικοινωνούν πιο εύκολα και να θέτουν τα ερωτήματα τους ή και τις προτάσεις τους. Το τμήμα έχει την ευθύνη για την ιστοσελίδα του Λυκείου μέσα από την οποία,  το κοινό μπορεί να ενημερώνεται για το Λύκειο, την ιστορία του, τα τμήμα του, τις δράσεις του καθώς και να δει ένα μέρος των  συλλογών του.