Είδη σπιτιού – κουρτίνες, κρεβατόγυροι, τρέσες (ομάδα α7)

Τρέσα άσπρη για ράφι

Κρεβατόγυρος άσπρος βαμβακερός

Κουρτίνες μικρές υφαντές από εικονοστάσι σπιτιού

Κουρτίνα άσπρη με μπλε κέντημα

Εικονιζόλα

Ασπρη κουρτίνα με μπλε κέντημα