Σκοποί

ΣKOΠOΙ ΚΑΙ MEΣA ΓIA THN EΠITEYΞH TOYΣ

Οι σκοποί του Λυκείου είναι

– H μελέτη, η επιστημονική καταγραφή, η ενδυνάμωση και διατήρηση των ελληνικών εθίμων και παραδόσεων, ο λαϊκός πολιτισμός εν γένει μέσα στα πλαίσια της εθνικής μας ζωής.

– H εξύψωση της Ελληνίδας, η  ηθική συμπαράσταση στη μητέρα και το παιδί, η ισότητα και η ισοτιμία των φύλων.

– Η προαγωγή του εθελοντισμού, και της κοινωνικής αλληλεγγύης καθώς και η εν γένει παροχή κοινωφελούς έργου.

Η Αλέκα Κατσέλη (το γένος Μαζαράκη) όταν ήταν ιέρεια στην τελετή αφής Ολυμπιακής φλόγας το 1936, με κρητική φορεσιά, από την συλλογή του Εμμανουήλ Τζιλιβάκη

Tα μέσα για την επίτευξη του σκοπού του είναι:

– H επιστημονική έρευνα και συλλογή εθνικών ενδυμασιών και λοιπών λαογραφικών στοιχείων, η διατήρηση και η διάδοσή τους με επιδείξεις και εκδόσεις λευκωμάτων, βιβλίων, ψηφιακών δίσκων κασετών βίντεο, cd rom και dvd.

–  H έρευνα και συλλογή δημοτικών χορών και τραγουδιών, η καταγραφή, η πιστή διατήρηση και ευρύτερη διάδοσή τους με τη διοργάνωση μουσικών ακροάσεων, εορτών και χορευτικών επιδείξεων.

–  H διοργάνωση εκθέσεων έργων της ελληνικής λαϊκής τέχνης και η μέριμνα για την επικράτησή της.

– H διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την εκμάθηση ελληνικών παραδοσιακών χορών, παραδοσιακής μουσικής και οργάνων, ενδυμασιών, παραδοσιακών τεχνών, και κάθε τι που προάγει τον λαϊκό και εν γένει τον άυλο πολιτισμό.

– H διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, παρουσιάσεων και διαλέξεων από Έλληνες και ξένους ειδικούς.

–  H οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίου κατασκευής εθνικών ενδυμασιών

– Η λειτουργία εργαστηρίων υφαντικής και εν γένει χειροτεχνιών που συντείνουν στην διατήρηση της λαϊκής τέχνης

– Η λειτουργία τμήματος Φιλολογικού, Ιστορικού Αρχείου, Λαογραφίας, Μουσειακών Συλλογών και Φωτογραφίας καθώς και η λειτουργία Μουσείου και μονίμων και περιοδικών εκθέσεων στο χώρο του Λυκείου και αλλού.

– H συστηματική ενασχόληση, παρακολούθηση, διοργάνωση συναντήσεων, ομιλιών, ημερίδων, με θέματα που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα της Γυναίκας και του παιδιού, την ισότητα και την ισοτιμία των φύλων.

– Η σύναψη συνεργασιών  με άλλους φορείς με σκοπό τη δημιουργική απασχόληση του ελεύθερου χρόνου, σε δράσεις πολιτισμού που συντελούν στην πνευματική καλλιέργεια και στην εξύψωση του ανθρώπινου νου.

– Η διοργάνωση ή συνδιοργάνωση ή συμμετοχή με άλλους φορείς σε προγράμματα δια βίου μάθησης με σκοπό την παροχή εκπαίδευσης, με ιδιαίτερη μέριμνα για τις ευπαθέστερες γυναίκες, με στόχο την εξασφάλιση της προσωπικής, κοινωνικής και επαγγελματικής τους ανάπτυξης.

– Η συστηματική καταγραφή, διατήρηση και διάδοση γνώσεων, δεξιοτεχνιών, πρακτικών που σχετίζονται με τη φύση και το περιβάλλον, παραδοσιακών χειροτεχνιών και κατασκευών,  με έμφαση σε εκείνες που οι γυναίκες έχουν κυρίαρχο ρόλο, όπως  η διατροφή, η κηπουρική, η υφαντική, η ραπτική (περιλ. πλέξιμο, κέντημα), κ.ά.

– Η συμμετοχή σε εκδηλώσεις που στοχεύουν στην προβολή της ελληνικής παράδοσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς εντός και εκτός Ελλάδας.

– Η οργάνωση και λειτουργία τμήματος θεραπευτικής γυμναστικής.

– Η διοργάνωση ή συμμετοχή σε δράσεις που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος.

Κρητικοπούλα με Ανωγειανή φορεσιά