Οικονομικό

Έφορος Κουράκη Ειρήνη

 

Το τμήμα αυτό βοηθά την Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά της.